---

You are here

 

 

București, 25.01.2024

Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C) pentru obiectivul de investitii Drum de legatura între DX Braila - Galati si VO Galati

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 19.01.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C) pentru obiectivul de investitii Drum de legatura între DX Braila - Galati si VO Galati in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Fondul European de Dezvoltare Regională: Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Fond: Fondul European de Dezvoltare Regionala; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.2

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene..

Obiectivul specific al proiectului:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 2.377.282,75 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 801.649,10 lei, contributia proprie – 1.202.473,65 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 373.160,00 lei.

Durata proiectului: 29 luni.

Cod proiect: 317873.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.