---

You are here

 

 

București, 19.01.2024

Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C) pentru obiectivul de investitii Modernizare drum existent DN 25, intre Galati si Tudor Vladimirescu

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 17.01.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C) pentru obiectivul de investitii Modernizare drum existent DN 25, intre Galati si Tudor Vladimirescu in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul European de Dezvoltare Regionala; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.1

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 3.606.678,58 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.219.992,80 lei, contributia proprie – 1.829.989,20 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 556.696,58 lei.

Durata proiectului: 53 luni.

Cod proiect: 312861.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.