---

You are here

 

 

București, 22.01.2024

"Modernizare DN28B, Targu-Frumos – Botosani, km 0+000 – km 76+758

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 206/07.12.2022, pentru proiectul: "Modernizare DN28B, Targu-Frumos – Botosani, km 0+000 – km 76+758.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 448.487.038,14 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 320.478.989,29 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 56.555.115,74 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 71.452.933,11 lei.

Cod proiect:129313.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.