---

You are here

Varianta de ocolire Miercurea Ciuc

 

 

București, 31.01.2024

Varianta de ocolire Miercurea Ciuc

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 31.01.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Varianta de ocolire Miercurea Ciuc in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Fondul European de Dezvoltare Regională: Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Fond: Fondul European de Dezvoltare Regionala; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.2

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene..

Obiectivul specific al proiectului:

  • Reactualizare Studiu de Fezabilitate
  • Elaborare Proiect Tehnic
  • Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

Valoarea totală a proiectului este de 18.500.838,79 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 6.225.155,90 lei, contributia proprie – 9.337.733,84 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 2.937.949,05 lei.

Durata proiectului: 18 luni.

Cod proiect: 318573.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.