---

You are here

 

 

București, 08.02.2024

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire Gura Humorului”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant si in parteneriat cu Consiliul Judetea Suceava, a elaborat și depus in data de O8.02.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire Gura Humorului”in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport 2021-2027, în cadrul componentei RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere- Fondul European de Dezvoltare Regională; Prioritate: P2.Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific: RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Obiectivul general al proiectului consta in: imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului este: Realizarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de: 2.489.352,70 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 838.700,00 lei, contributia proprie – 1.258.050,55 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 40 luni.

Cod proiect: 319024.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Transport 2021-2027.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.