---

You are here

 

 

București, 25.03.2024

"Drum de conectivitate (Drum de legatura pe reteaua primara) A1 – Timisioara – Aeroport Traian Vuia/DNCT(profil 2+2)"

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 22.03.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Drum de conectivitate (Drum de legatura pe reteaua primara) A1 – Timisioara – Aeroport Traian Vuia/DNCT(profil 2+2)in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fondul de Coeziune: Prioritate: P1.Îmbunătățirea conectivității primare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Investiții pentru realizarea unor secțiuni de infrastructură rutieră de mare viteză pe rețeaua primară- FC

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului:

  • Elaborare Studiu de fezabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 3.107.851,42 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 1.048.807,20 lei, contributia proprie – 1.573.210,80 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 485.833,42 lei.

Durata proiectului: 24 luni.

Cod proiect: 320428.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.