---

You are here

 

 

București, 08.05.2024

„Constructia Variantei de ocolire Tg. Mures - FAZA 2”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 08.05.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Constructia Variantei de ocolire Tg. Mures - FAZA 2” in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivitatii secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.1.

Obiectivul general al proiectului consta in devierea traficului de tranzit in afara municipiului Targu- Mures, stiindu-se ca, in prezent, traficul de tranzit are si un caracter regional/ international. Devierea traficului pe varianta de ocolire va avea ca impact socio – economic fluidizarea traficului din zona, reducerea poluarii aerului si a poluarii fonice, degajarea arterelor principale radiale pe directiile Sfantu Gheorghe – Sighisoara – Targu Mures si Brasov – Sighisoara – Targu Mures si reducerea in mod considerabil a riscului de accidente, contribuind in acest fel la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona de incidenta a proiectului.

Obiectivul specific al proiectului este: construirea a 11,463 km de drum nou, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersectii rutiere de tip giratoriu si 2 parcari.

Valoarea totală a proiectului este de 308.418.986,30 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională– 103.673.221,84 lei, contributia proprie – 155.509.832,77 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile.

Durata proiectului: 98 luni.

Cod proiect: 319035.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul PT 2021- 2027.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

  

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.