---

You are here

 

 

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. in parteneriat cu Judetul Bihor, in calitate de Beneficiar al finantarii,  și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 02.10.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.259/02.10.2023 pentru proiectul „Drum de legatura intre municipiul Oradea si comuna Sanmartin””, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului consta in: imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile- prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate. Prin implementarea proiectului, vor fi atinse urmatoarele deziderate:

• Cresterea accesibilitatii populatiei si a bunurilor la locuri de munca;

• Cresterea mobilitatatii populatiei si a bunurilor – prin reducerea timpului de calatorie datorat sporirii vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori;

• Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, soferii vor economisi timp si energie si isi vor reduce cheltuielile cu combustibilul si intretinerea autovehicolelor;

• Cresterea gradului de siguranta al traficului - prin fluidizarea traficului;

• Inlesnirea cooperarii inter-regionale, atragerea investitiilor interne si externe, cresterea competitivitatii intreprinderilor/firmelor si a mobilitatii fortei de munca si, prin urmare, o dezvoltare mai rapida a regiunii si, in final, a Romaniei.

 

Obiectivul specific al proiectului: il reprezinta constructia a 5,754 km de drum nou la profil de 2x1 benzi pe sens, amenajarea a 3 intersectii giratorii, constructia a 3 poduri si realizarea a 2 pasaje, constructia unui viaduct si a unui nod rutier.

 

Valoarea totală a proiectului este de 220.245.057,20 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 159.248.768,75 lei, 15% contributia proprie – 28.102.723,89 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 31 luni, respectiv intre data de 01.06.2021 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 152936.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.