---

You are here

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 10.05.2024, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 84/27.10.2020, pentru proiectul: „Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, intre DN 1F, km 79+625- DJ 191C”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

 

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

 

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, intre DN 1F, km 79+625- DJ 191C” este de 240.466.412,05 lei (Etapa I si Etapa II), din care valoarea eligibila totala a proiectului (Etapa I – POIM) este de 202.466.042,98 lei iar valoarea aferenta Etapei I POIM se modifica dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a contractului de finantare aferent Etapei I POIM este  de 92.958.683,95 lei.

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala  aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 65.679.667,56 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I POIM este în sumă de 11.590.529,57 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II.

 

Cod proiect: 133746.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.