---

You are here

Comunicat de presa 09.11.2016

În conformitate cu ultimele statistici, cauzele accidentelor rutiere sunt următoarele:

  • 76,4% din accidente se produc din culpa conducătorului auto (viteză neregulamentară sau neadaptată la condițiile de drum, neacordarea de prioritate, depășire neregulamentară, etc.);
  • 23,4% din culpa altor participanți la trafic (traversare neregulamentară a pietonilor, abateri ale pasagerilor, abateri ale conducătorilor de utilaje, etc.); 
  • 0,2 % din totalul accidentelor rutiere sunt cauzate de probleme ale infrastructurii.

Astfel, pentru a reduce numărul accidentelor cauzate de nerespectarea vitezei regulamentare în trafic și pentru identificarea zonelor cu cel mai mare risc privind siguranța circulației pe DN 1, CNAIR SA derulează proiectul "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre".

Obiectivul cel mai important al acestui proiect este de a determina conducătorii auto să respecte regulile de circulație prin reducerea vitezei de rulare, astfel încât să se reducă riscul producerii accidentelor. Totodată, acolo unde începe un grup compact de clădiri, secțiunea transversală a drumului trebuie modificată. Aceasta poate fi realizată astfel:

  • Prin transformarea acostamentelor în trotuare (încadrarea părții carosabile cu borduri, un bun exemplu îl constituie zonele de drum național care tranzitează localitățile);
  • Prin reducerea numărului de benzi de circulație de la două pe sens la una pe sens de-a lungul zonei construite.

În nenumărate rânduri autoritățile locale și locuitorii satelor și comunelor tranzitate de DN 1 au solicitat măsuri pentru limitarea vitezei autoturismelor pe secțiunea de intrare în localitate.

În acest sens, CNAIR poate implementa o serie de măsuri, cum ar fi:

  • Creearea unei insule pe zona mediană a drumului;
  • Șicanarea drumului;
  • Îngustarea drumului pe secțiunea de intrare în localitate;
  • Amenajarea unui sens giratoriu.

În ceea ce privește situația comunei Feleacu, de pe DN 1, s-a optat pentru creearea unei insule pe zona mediană a drumului.

Precizăm că scopul acestei zone mediane este acela de a împiedica apariția unor conflicte periculoase determinate de traficul combinat-motorizat și nemotorizat, local și de tranzit. Mulți utilizatori de drum din România încalcă reglementările și legile privind circulația pe drumurile publice.

Acest lucru a fost demonstrat prin studiile de trafic (măsurătorile de viteză) efectuate în cadrul diferitelor proiecte (de exemplu depășirea vitezei regulamentare, depășirea pe linie continuă, viraj direct la stânga din sensul de mers, etc.) În plus mai multe observații pe teren au evidențiat o serie de comportamente inadecvate ale conducătorilor auto și ale altor utilizatori de drum.

Pe de altă parte, în localitati, adeseori drumul capătă funcțiuni de stradă traversând zone cu o intensă activitate comercială, conducătorii auto fiind tentați să execute manevre de întoarcere cu încălcarea liniei continue, conducând în acest fel la apariția unor zone de conflict.

Având în vedere că scopul realizării acestei zone mediane este de a preveni apariția unor conflicte periculoase, prin întreruperea frecventă a acestuia, s-ar pierde utilitatea și funcționalitatea ei.

Totodată dorim să menționăm că sunt prevăzute și zone de întoarcere/girații, pentru a se asigura accesul pe ambele sensuri ale drumului pentru locuitorii localitățiilor respective.

Prin specificul lucrărilor executate va fi refăcută și îmbunătățită atât semnalizarea orizontală cât și cea verticală, prin grupe de benzi rezonatoare aplicate la intrările/ieșirile din localități, indicatoare de intrare și ieșire în/din localitate, asociate cu indicatoare de reglementare a regimului de viteză și presemnalizare a insulelor de calmare a traficului.

De asemenea, vor fi refăcute trecerile de pietoni existente și vor fi create altele noi (prin asigurarea unui spațiu de refugiu al pietonilor pe insula mediană și prin asigurarea unui iluminat corespunzător).

Măsurile de siguranța circulației proiectate au în vedere pe lângă sporirea siguranței circulației pentru toți participanții la trafic și tratarea arhitectonică unitară a întregii zone a drumului pe întreaga lungime a DN1. Astfel, sunt avute în vedere și amenajarea zonei mediene, montarea de borduri și amenajarea trotuarelor și a stațiilor pentru transportul în comun.

Pe parcursul implementării proiectului, s-au analizat, de la caz la caz, problemele semnalate de către autoritățile locale, riverani/participanții la trafic, fiind întreprinse demersuri de adaptare a Proiectului Tehnic la situația din teren, în conformitate cu prevederile legale și normele tehnice în vigoare.

Precizăm că, accesul pe un drum național sau o autostradă trebuie, este obligatoriu să se realizeze, indiferent de motivație (cabinet medical, primărie, școală, etc.), cu respectarea prevederilor Codului Rutier, astfel încât să fie asigurată siguranța circulației.

Compania face apel în continuare la toţi participanţii la trafic, să respecte cu stricteţe semnalizarea rutieră şi regulile de circulaţie impuse de legislaţia în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, astfel încât numărul evenimentelor rutiere să poată fi diminuat.

Pentru a conștientiza efectele montării acestor insule pe zona mediană a drumului pentru diminuarea accidentelor de circulație și a reducerii vitezei în trafic, redăm mai jos un filmuleț care arată clar că motivele producerii accidentelor sunt nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorii auto și nicidecum implementarea acestui proiect pe DN 1.

https://www.youtube.com/watch?v=5scNjTiJub0&feature=youtu.be&t=29s