---

You are here

Comunicat de presa 28.12.2016

Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea

 

În data de 29 noiembrie 2016, Comisia Europeană a emis Decizia C(2016)7832 final de modificare a Deciziei C(2014) 4320 a Comisiei, privind proiectul major ”Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea”- Faza I.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie reabilitarea a 171,6 km din drumul național DN76 dintre orașele Deva și Oradea.

Proiectul este localizat deopotrivă în Regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Vest ale României.

Proiectul de reabilitare a drumului național DN76 secțiunea Deva-Oradea este împărțit în două faze:

Ø faza I-a va fi co-finanțată de UE în cadrul perioadei 2007-2013 și constituie obiectul notei de aprobare de către Autoritatea de Management pentru POS Transport;
Ø faza a-II-a va fi implementată în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare conform Deciziei C(2016)7832 final de modificare a Deciziei C(2014) 4320, este de 217.942.918,49 lei din care co-finanțare FEDR este de 185.251.478,92 lei, iar 32.691.439,58 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

 

 

Proiect cofinanţat din de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Date de contact

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84