---

You are here

Comunicat de presa 28.12.2016

 

Construcția autostrăzii Sebeș-Turda

 

În data de 29 noiembrie 2016, Comisia Europeană a emis Decizia C(2016)7831 final, de aprobare a finanțării proiectului major ”Construcția autostrăzii Sebeș-Turda”. În baza Deciziei CE mai sus menționate AM POST a elaborat Nota de aprobare nr. 1760/DGPEAP/07.12.2016 a cererii de finanțare ”Construcția autostrăzii Sebeș-Turda”.

Proiectul ”Construcția autostrăzii Sebeș-Turda” este un proiect denumit generic ”proiect fazat”, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive:

Ø faza 1 reprezintă lucrări executate, având ca termen limită de efectuare a plăților data de 31 decembrie 2015 plus lucrările executate până la data de 30 iunie 2016 în cuantumul restului rămas de recuperat din avansurile acordate de către Beneficiar în cadrul contractelor de lucrări, cu rambursarea cheltuielilor eligibile aferente din POS-T 2007-2013;
Ø faza 2 reprezintă restul lucrărilor rămase de executat până la sfârșitul proiectului, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014-2020.

În Decizia C(2016)7831 final/29.11.2016, valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare este de 495.669.611,86 lei, din care co-finanțarea FC este de 421.319.170 lei, iar 74.350.442 lei reprezintă contribuția la Bugetul de Stat.

Proiectul are drept obiectiv construcția a 70 km de autostradă între Sebeș și Turda, ce va asigura o legătură rapidă și în siguranță între zona de Nord-Vest a țării și zona de Sud a acesteia, între coridoarele Nădlac-București-Constanța și Borș-București fiind divizată în 4 loturi:

- Lot 1 de la km 0+000 la km 17+000
- Lot 2 de la km 17+000 la km 41+250
- Lot 3 de la km 41+250 la km 53+700
- Lot 4 de la km 53+700 la km 70+000

Urmare realizării acestui proiect se urmărește construcția a 70 km de autostradă, realizarea a 23 de poduri noi, 39 de pasaje noi, 4 viaducte, 4 zone de servicii, 4 zone de parcare, 1 centru de coordonare, 1 centru de întreținere și monitorizare, reducerea timpului de călătorie între orașele Sebeș și Turda cu 37 minute pentru vehiculele de pasageri și 33 minute  pentru vehiculele de trafic greu.

 

  

Proiect cofinanţat din de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare

 

Date de contact

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84