---

You are here

Comunicat de presa 29.12.2016

Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250

 

În data de 5 decembrie 2016, Comisia Europeană a emis Decizia C(2016)8239 final, de aprobare a finanțării proiectului major ”Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”. În baza Deciziei CE mai sus menționate AM POST a elaborat Nota de aprobare a cererii de finanțare ”Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”.

Proiectul ”Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250” este un proiect denumit generic ”proiect fazat”, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive:

Ø faza 1 reprezintă lucrări executate, având ca termen limită de efectuare a plăților data de 31 decembrie 2015 plus lucrările executate până la data de 30 septembrie 2016 care justifică o parte din avansul acordat de către Beneficiar în cadrul contractului de lucrări și nerecuperat în perioada de eligibilitate, cu rambursarea cheltuielilor eligibile aferente din POS-T 2007-2013;
Ø faza 2 reprezintă restul lucrărilor rămase de executat până la sfârșitul proiectului, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014-2020.

În Decizia C(2016)8239 final/5.12.2016, valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare este de 59.714.704,56 lei, din care co-finanțarea FEDR este de 50.757.498,66 lei, iar 8.957.205,91 lei reprezintă contribuția la Bugetul de Stat.

Proiectul are drept obiectiv modernizarea a 103,25 km din drumul național DN73, încadrat în categoria de drum european, care leagă orașele Pitești, Câmpulung și Brașov.

Urmare realizării acestui proiect se urmărește modernizarea a 103,25 km de drum național, reconstrucția a 7 poduri, reabilitarea a 17 poduri, reducerea ratei accidentelor cu 10% și o reducere estimată a costurilor de operare a vehiculelor cu 5%.

 

  

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Date de contact

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84