---

You are here

Comunicat de presa 23.02.2017

Față de Raportul Inspecției economico-financiare din cadrul Ministerului de Finanțe, din luna decembrie 2016, prin care se solicita recuperarea unui prejudiciu de 525.891.888 euro, din contractul cu Bechtel, CNAIR SA face următoarele precizări:

 

  • După primirea Raportului și a dispoziției emise de Inspecția economico-financiară, CNAIR. - S.A. a formulat o plângere prealabilă la Ministerul Finanțelor Publice împotriva Raportului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și, de asemenea, a solicitat instanței judecătorești suspendarea dispoziției obligatorii.
  • Până în prezent, CNAIR - S.A. nu a primit încă un răspuns la plângerea prealabilă împotriva Raportului și nici Instanța de judecată nu s-a pronunțat încă în ceea ce privește solicitarea de suspendare a dispoziției. Prin urmare, după epuizarea tuturor căilor de atac, Compania va acționa în funcție de soluția dată de instanța de judecată.
  • Compania va formula, în termenul legal, contestație la executare și va solicita suspendarea provizorie a somației ANAF în fața instanțelor judecătorești.

 

Precizăm faptul că în Raportul întocmit de Inspecția economico - financiară din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sunt identificați ca responsabili toți foștii directori generali ai Companiei care erau în funcție începând cu momentul încheierii contractului cu Bechtel și până la momentul încetării acestuia. CNAIR S.A., ca persoană juridică, nu are vreo responsabilitate separată de persoanele responsabile antemenționate, iar în mod normal nu poate acoperi aceste sume.

 

Menționăm că în anul 2013 a fost întocmit un raport de către Corpul de Control al Primului - ministrul, care are constatări similare din punct de vedere al sumelor, însă cu responsabilități diferite în sarcina mai multor entități publice.

 

Prin urmare, unul dintre aspectele contestate Inspecției economico-financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, este că are constatări identice cu cele menționate în raportul Corpului de control al Primului - ministru, precum și că în urma acelui control din 2013 a fost deschis un dosar penal și că a trebuit să se aștepte soluționarea acestuia, iar C.N.A.I.R. - S.A. se va constitui ca parte civilă pentru recuperarea prejudiciului, dacă este cazul.