---

You are here

 În data de 29 noiembrie 2016  a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor şi deschiderea traficului pe Tronsonul I al Variantei de Ocolire a Municipiului Braşov.

“Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I, DN1-DN11-relicitare„ este unul din contractele de lucrări din cadrul Proiectului “Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Braşov Tronson I (DN1- DN11), II (DN11 – DN13) şi III (DN13- DN1)” proiect lansat în cadrul Axei Prioritare 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TENT în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport.

Valoarea totală a Proiectului “Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Braşov Tronson I (DN1- DN11), II (DN11 – DN13) şi III (DN13- DN1)”, conform Contract de finanțare nr. 243 din 6 noiembrie 2014, este de 425.258.817,13 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 335.563.177,60 lei. Contribuția Comisiei European prin Fondul de Dezvoltare Regională- în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 285.228.700,96 lei, restul în proporție de 15,00%, respectiv 50.334.476,64 lei este Contribuția Bugetului de stat.

Prin realizarea Proiectului “Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I, DN1-DN11-relicitare„ s-a urmărit realizarea unui drum cu două benzi de circulație pentru fiecare sens între DN1 și DN11, cu o lungime de 7,292 km, a trei poduri, două peste pârâul Timișul Sec și unul peste pârâul Dârbav și două pasaje, unul peste Triaj Brașov și unul peste DN11 și CF 400 Brașov- Sf. Gheorghe.

Contractul „Construcţia Variantei de Ocolire a Municipiului Braşov, Lot 1: Tronson I, DN1-DN11 -relicitare” a fost atribuit prin licitaţie deschisă Asocierii Chirulli Andrea Impresa Individuale – Aleandri S.P.A. – Shelter Construct S.R.L. – Pasquale Alo’ S.R.L.

 

Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 luni.

 

Date de contact

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84