---

You are here

Reabilitare DN76 Deva-Oradea

 

Comunicat de presa

 

București, decembrie  2017

 

În data de 20 decembrie 2017, a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul proiectului „Reabilitare DN 76 Deva-Oradea”, Lot 1- Contract 5R10a, Șoimuș-Brad, km 0+000-km 30+436.

Proiectul „Reabilitare DN 76 Deva-Oradea” este un proiect denumit generic ”proiect fazat”, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive:

Ø faza 1 reprezintă lucrări executate, certificate și plătite până la 31.12.2015, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POS-T 2007-2013;
Ø faza 2 reprezintă lucrări executate începând cu data de 01 ianuarie 2016, derulate până la sfârșitul proiectului cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014-2020.

Valoarea totală a Proiectului este de 928.669.143,66 lei (faza I+faza II), din care valoarea totală eligibilă este de 631.935.478,39 lei.

Valoarea totală a Fazei I a fost de 269,814,201.83 lei fără TVA, valoarea totală eligibilă fiind de 217,942,919.17 lei fără TVA din care 85% reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de către Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională din POST 2007-2013.

Valoarea totală a Fazei II este de 590.900.419,58 lei (fără TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% F.E.D.R. din valoarea totală eligibilă aprobată- 343.189.137,70 lei, restul de 25% Guvernul Romaniei.

Principalele obiective ale proiectului constau în supervizarea și execuția unor lucrări de reabilitare a drumului național 76 care leagă Deva de Oradea în lungime de 171,579 km și reabilitarea a 44 de poduri și pasaje.

Implementarea Proiectului contribuie la îmbunătățirea condițiilor generale de transport pentru bunuri și călători, la îmbunătățirea calității vieții populației municipiilor Deva și Oradea prin dezvoltarea economică a zonei precum și la decongestionarea traficului urban.

În ceea ce privește LOTUL 1: Contract 5R10a, Șoimuș-Brad,  km 0+000-km 30+436, al proiectului, lucrările de construcție au început în data de 12 noiembrie 2013, au fost recepţionate în data de 20 decembrie 2017 şi beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de recepţie a acestora.

Indicatorii tehnici realizați, în cadrul acestui Contract sunt:

  • Lucrări de reabilitare drum  - 29,100 km
  • Lucrări reabilitare poduri  - 9 bucăți
  • Poduri noi  - 3 bucăți
  • Lucrări de podețe  - 121 bucăți
  • Lucrări de amenajare intersecții  - 13 bucăți

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.