---

You are here

 

Comunicat de presa

București, ianuarie 2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul ”Varianta de ocolire Sf. Gheorghe” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient", Operatiunea "Cresterea mobilitaţii pe reţeaua rutiera TEN-T globala"

Localizarea proiectului- Regiunea Centru, Județul Covasna. Varianta de ocolire Sf. Gheorghe, cu o lungime de 8 km, urmareste descongestionarea traficul in zonele centrale ale municipiului, de pe DN 12 si DN 13 E, separand fluxurile de trafic si deviind transportul greu care genereaza probleme legate de timpul de tranzitare, poluare atmosferica si accidente rutiere si faciliteaza legatura cu localitatile din zona.

Obiectivul general al  proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Elaborare Studiul de Fezabilitate ;

2. Elaborare Proiect pentru obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor;

3. Obtinerea Autorizatiei de Construire.

Valoarea totală a proiectului este de 1,563,769.83 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala -1,001,402.26lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)- 333,800.76 lei, iar restul de 228,566.81lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare- faza Studiu de Fezabilitate a Variantei de Ocolire Sf. Gheorghe. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport.

Proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul ”Varianta de ocolire Sf. Gheorghe” este inclus în Strategia Implementare a Master PlanuluiGeneral de Transport, la capitolul VI – Proiecte noi (Core) identificate in MPGT – Variante de ocolire, pozitia nr. 6 – Varianta de ocolire Sfantu Gheorghe, avand ca sursa de finantare FEDR si Bugetul de Stat in perioada de progrmare 2014-2020 si este cuprins in cadrul anexei fara clauza de reforma structurala activata.

Durata proiectului este de 14 luni.

Efectele maxime ale proiectului ”Varianta de ocolire Sf. Gheorghe”, vor fi atinse în momentul în care va fi implementat în întregime.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.