---

You are here

 

Comunicat de presa

București, ianuarie 2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Implementare masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea punctelor periculoase) prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, etc -” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2, "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient", Operatiunea " Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului"

Localizarea proiectului - Proiectul se va implementa in toata tara.

Obiectivul general al  proiectului il reprezinta cresterea gradului de siguranþa rutiera, prin identificarea sectoarelor de drumuri din administrarea CNAIR S.A. cu grad scazut de siguranTa rutiera, ceea ce va conduce la reducerea numarului de accidente rutiere, mentinerea unei fluente ridicate a traficului, introducerea de noi elemente de siguranta, cresterea sigurantei rutiere in localitatile liniare dea lungul drumurilor nationale, modernizarea infrastructurii rutiere astfel incat sa corespunda nevoilor de mobilitate si nevoilor de dezvoltare economica, prin cresterea capacitatii de transport, fara scaderea gradului de siguranta rutiera.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Identificarea punctelor negre;

2. Identificarea sectoarelor cu risc ridicat de accidente rutiere;

3. Identificarea si implementarea solutiilor tehnice corespunzatoare fiecarui punct negru;

4. Propunerea de solutii tehnice pentru 150 puncte negre.  

Valoarea totală a proiectului este de 1,906,741.49 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 1,209,627.44 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)- 403,209.15 lei, iar restul de 293,904.90 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul il reprezinta cresterea gradului de siguranta rutiera prin identificarea punctelor negre, a sectoarelor cu risc ridicat de accidente rutiere si a solutiilor tehnice ce pot contribui la diminuarea numarului de accidente rutiere prin mentinerea unei fluente ridicate a traficului si nu în ultimul rând a obiectivului impus de Uniunea Europeana de reducere a numarului victimelor din accidentele rutiere.

Durata proiectului este de 12 luni.

Efectele maxime ale proiectului ”Implementare masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea punctelor periculoase) prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, etc -”, vor fi atinse în momentul în care va fi implementat în întregime.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.