---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 22.05.2018 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Autostrada București-Brașov, secțiunea București-Ploiești, sector 1, km 0+000-km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500 în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este acela de îmbunătățire a competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: finalizarea Autostrăzii București-Ploiești, prin construirea a 3,325 km; pod peste Valea Saulei, km 0+630; pasaj peste C.F. București-Constanța, km 1+549; pasaj peste strada Popasului, km 2+775 (2+817); nod Centura București, km 6+500; nod Moara Vlăsiei, km 19+500; nod rutier strada Popasului, km 2+775; intersecție semaforizată cu strada Petricani, km 0+000 și intersecție giratorie cu strada Gherghiței, km 0+970.

Proiectul are ca scop crearea de condiții pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptatele ale proiectului sunt: construirea a 3,325 km de autostradă, construirea unui pod, 2 pasaje, 2 intersecții și 3 noduri rutiere

Valoarea totală a  proiectului este de 174.074.476,65 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-108.972.520,69 lei, 25% contribuția proprie-36.324.173,54 lei, restul de 28.777.782,42 lei reprezentând TVA.

Durata proiectului: 97 luni

Cod proiect 118545.

 

 

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.