---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 22.05.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport (OIT), au convenit încheierea în data de 14 mai 2018 a Contractului de Finanțare nr.4 pentru proiectul ”Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzău-Focșani”, în cadrul  Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1 OS 2.1- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea_ Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul proiectului  ”Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzău-Focșani” este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului de investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate care va cuprinde: Studiul de trafic, Studiul privind alternativele de traseu, Investigații și studii de teren, Activități de proiectare, Evaluarea impactului asupra mediului, Analiza cost-beneficiu și modelul financiar, Identificarea rețelelor și instalațiilor existente, Etapele de construcție și aspectele de sănătate și securitate, Autorizații, avize și acorduri și Estimări de cost.
  • Elaborarea Proiectului Tehnic va fi întocmit pe capitole, volume și sub-volume, în conformitate cu HG 28/2008.

Valoarea totală a acestui contract este de 29.361.900,69 lei (cu TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% din Fondul European de Dezvoltare Regională din valoarea totală eligibilă aprobată- 18.534.699,81 lei, restul de 25% reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, co-finanțare publică- 6.178.233,27 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între 31.10.2018 și 30.09.2020 la care se adaugă, după este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Codul MySMIS/codul proiectului: 2014+115750.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.