---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 22.05.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport (OIT), au convenit încheierea în data de 11 mai 2018 a Contractului de Finanțare nr.2 pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență Tehnică, DTAC pentru obiectivul ”Varianta ocolitoare Giurgiu””, în cadrul  Axei Prioritare 1- Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1 OS 1.1- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate care va cuprinde: Studiul de trafic, Studiul privind alternativele de traseu, Investigații și studii de teren, Activități de proiectare, Evaluarea impactului asupra mediului, Analiza cost-beneficiu și modelul financiar, Identificarea rețelelor și instalațiilor existente, Etapele de construcție și aspectele de sănătate și securitate, Autorizații, avize și acorduri și Estimări de cost.
  • Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de execuție vor fi întocmite pe capitole, volume și sub-volume, în conformitate cu standardele, normativele si legislatia in vigoare si care va respecta minim Conþinutul - cadru definit in “INSTRUCÞIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008” inclusiv DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractele de lucrari.

Valoarea totală a acestui contract este de 2.009.640 lei (cu TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% din Fondul de Coeziune din valoarea totală eligibilă aprobată- 1.278.845,25 lei, restul de 25% reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, co-finanțare publică- 426.281,25 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 18 luni, respectiv între 14.03.2018 și 14.08.2020 la care se adaugă, după este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Codul MySMIS/codul proiectului: 2014+119750.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.