---

You are here

Construcția Variantei de Ocolire Caracal

 

Comunicat de presa

 

București, 30.05.2018 

 

În data de 24.05.2018, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a recepționat lucrările  pentru proiectul ”Construcția Variantei de Ocolire Caracal.

Proiectul ”Construcția Variantei de Ocolire Caracal” a fost un proiect fazat:

  • pentru Faza I s-a primit finanțare din Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013, Axa Prioritară 2-Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, domeniul major de intervenție 2.1- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale;
  • pentru Faza II s-a primit finanțare din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1- O.S.2.1- Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere-proiecte fazate, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală

Obiectivul general al proiectului este acela de îmbunătățire a competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne.

Obiectivele specifice ale proiectului: construirea a 10,350 km de drum nou; construirea unui pod nou, 14 podețe; reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor cu 4.5 minute, de la 13.1 minute la 8.6 minute ; îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru zona de influență a proiectului, prin reducerea impactului negativ asupra zonelor locuite. La finalizarea celor două faze ale proiectului se  îndeplinesc obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Prioritatea de investiții 7a-Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T, Obiectivul Specific 2.1 (OS) 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T; economii de timp în parcugerea distanțelor rutiere amplasate pe rețeaua TEN-T rutieră.

 Proiectul a avut ca scop crearea de condiții pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptatele ale proiectului: construirea a 10,350 km de drum nou, unui pod nou, 14 podețe, reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor cu 4.5 minute, de la 13.1 minute la 8.6 minute.

Valoarea totală a  proiectului (Faza I+Faza II) a fost de 72,167,762.09 lei (inclusiv TVA), din care cofinanțare de la Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională de 41.985.240,74 lei (Faza I+Faza II), contribuția proprie (Faza I+Faza II) fiind de 10.787.439,94 lei.

Cod proiect: 13240-Faza I; 110595- Faza II.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.