---

You are here

VARIANTA DE OCOLIRE ȘTEI

 

Comunicat de presa

 

București, 22.06.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”VARIANTA DE OCOLIRE ȘTEI” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră TEN-T .

Obiectivul general al proiectului este de a crea un traseu modern de comunicare, cu implicații în dezvoltarea regională a zonei Ștei-Beiuș, respectiv construirea unei variante de ocolire cu o lungime de 27,23 km, cu 13 poduri, 5 pasaje, 2 viaducte și 2 parcări.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea eficienței traficului prin reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea eficienței transportului prin reducerea costurilor de operare și de întreținere (atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii de infrastructură), îmbunătățirea siguranței traficului, reducerea impactului asupra mediului precum și creșterea accesibilității relative cu 7%, în primul an de operare (2020)

Rezultatele așteptate: construcția a 27,23 km de drum nou, 1 X 1, reprezentat de varianta de ocolire Ștei, creșterea accesibilității relative și creșterea vitezei de deplasare pentru traficul de tranzit pe DN76 în zona localității Ștei.

Valoarea totală a  proiectului este de 352.234.265,61 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 222.731.903,30lei, 25% contribuția proprie- 74.243.967,76 lei, restul de 55.258.394,55 lei reprezentând TVA.

 

Cod proiect 117897

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.