---

You are here

CNAIR SA a lansat licitația pentru atribuirea contractului "Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț".prin publicarea în Sistemul Electronic de Achizitii Publice a anunțului de participare.

Valoarea estimată a contractului este de 29.912.230,22 Lei fără TVA.

Contractul presupune prestarea următoarele servicii și elaborarea cel puțin a următoarelor documente:

- completarea documentației aferente Studiului de Fezabilitate "Autostrada Târgu Mureș - Ditrău" și "Autostrada Ditrău - Târgu Neamț", în conformitate cu reglementările tehnice și legislația în vigoare, și a cerințelor caietului de sarcini;

- documentul suport aferent proiectului în vederea susținerii cererii de finanțare;

- acordarea de asistență pentru Beneficiar, atât pe parcursul procesului de pregătire a cererilor de finanțare, cât și în perioada de evaluare a acestora de către toate instituțiile implicate în acest proces (MT-DGOIT și Comisia Europeană).

Durata contractului este de 18 luni începand de la data de începere a contractului și cuprinde: 14 luni pentru completarea studiului de fezabilitate și 4 luni pentru asigurarea asistenței tehnice.

Data limită de depunerea a ofertelor a fost stabilită pentru 20 martie 2019.