---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 12.12.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al proiectul "Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii" cu finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătpțirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1 -Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală, a recepționat în data de 12.12.2018 , lotul de autostradă în lungime de 10,105 km între Ungheni și Ogra de la km 4+500 la km 14+605 precum și lotul de autostradă în lungime de 3,6 km între Ogra și Iernut de la km 0+000 la km 3+600.

Obiectivul principal al contractului de lucrări pentru Lot 2: Ungheni-Ogra, km 4+500-km 14+605, a fost  construcția a 10,105 km de autostradă.

Obiectivul principal al contractului de lucrări pentru Lot 1:Ogra-Iernut, km 0+000-km 3+600, a fost realizarea a 3,6 km de autostradă.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.823.776.078,18 lei și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-1.134.796.304,98 lei, 25% contribuția proprie-378.265.434,97 lei, restul de 310.714.338,23 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 115748

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.