---

You are here

A fost postat în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) anunțul de participare pentru procedura de atribuire licitație deschisă, având ca obiect Proiectare și Execuție ''Varianta de Ocolire a Municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud” Obiect 3 – Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) – km 26+460 (DN28)".

Valoarea estimată a contractului este de 126.883.000 lei fără T.V.A.

Durata contractului este de 30 luni, din care 6 luni perioada de proiectare (include Proiectul pentru Autorizatia de construire) și 24 luni perioada de execuție lucrărilor.

Data limită de depunere a ofertelor este 19.08.2019.

Proiectul va fi finanțat de la Bugetul de Stat.

Municipiul Iasi se constituie într-un nod rutier major al rețelei rutiere naționale și pentru a satisface cerintele desfășurarii traficului rutier în condiții de siguranță și confort este necesar ca traficul de tranzit să fie scos din zona urbană a orasului, în special pe relația vest - sud-est, respectiv relația de trafic DN24 - DN28.

De asemenea, realizarea unor legături de ocolire a orașului conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu din zona arterelor urbane pe care se desfășoară traficul de tranzit, prin reducerea noxelor, a zgomotului și o durată de exploatare mai mare a arterelor existente.

Obiectivul face parte din strategia C.N.A.I.R. S.A. de dezvoltare a infrastructurii rutiere și îmbunătățirea circulației pe drumurile publice.