---

You are here

Ministerul Transporturilor, prin intermediul CNAIR, a urgentat perioada de proiectare la cele două tronsoane ale Drumului Expres Craiova – Pitești.

Contractele pentru aceste tronsoane au fost semnate în luna decembrie 2018.

Conform contractului, perioada de proiectare era de 12 luni, iar cea de execuție de 24 de luni, pentru fiecare tronson.

În urma discuțiilor dintre CNAIR și constructori, s-a stabilit urgentarea proiectului prin scurtarea perioadelor de proiectare și de execuție, cât mai mult posibil.

Astfel, pentru Tronsonul 2, care va fi construit în proximitatea localităților Balș și Slatina, Proiectul Tehnic a fost aprobat încă din luna februarie 2019, deci cu 10 luni mai devreme decât termenul contractual.

În acest moment se așteaptă finalizarea tuturor documentelor necesare aprobării Hotărârii de Guvern de expropriere, pentru ca amplasamentul șantierului să poată fi predat constructorului.

În plus, Constructorul a primit autorizații de construcție pe acele sectoare pe care terenurile sunt în proprietatea statului, încă din data de 21 mai 2019, respectiv 28 iunie 2019.

Din momentul în care va începe construcția si pe alte sectoare, CNAIR va continua să ajute constructorul ( Spedition UMB) să accelereze perioada de execuție.

În ceea ce privește Tronsonul 1, perioada de proiectare a fost devansată, iar Proiectul Tehnic a fost aprobat în luna mai 2019. Si aici perioada de proiectare a fost redusă cu 6 luni, ceea ce a permis începerea mai devreme a unor lucrări pregătitoare.

De asemenea, constructorul a primit încă din data de 22 mai 2019 autorizație de construcție pe anumite sectoare pe care lucrează și în acest moment. Și aici, terenurile pe care se lucrează sunt în proprietate publică.

Această activitate va duce și aici la reducerea termenului de execuție și implicit la finalizarea mai devreme a tronsonului.

În acest moment, presiunile asupra constructorilor sunt inutile, deoarece suntem în faza în care se așteaptă finalizarea documentelor necesare începerii lucrărilor și pe sectoarele care nu au fost încă abordate.

De asemenea, nu se poate reproșa constructorilor că nu lucrează, deoarece aceștia se află contractual încă în perioada de 12 luni destinată proiectării.

În plus, CNAIR face eforturi pentru fluidizarea circulației in zona Bals, prin implementarea unui sistem de semaforizare inteligent.

Și acest proiect va fi finalizat mai devreme decat termenul contractual. Mai exact 20 iulie 2019, în loc de octombrie 2019.

Aceste demersuri demonstrează fără echivoc faptul ca Ministerul Transporturilor și CNAIR, împreună cu antreprenorii, fac eforturi pentru a găsi soluții eficiente care duc la optimizarea proiectelor.