---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 08.07.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 08.07. 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Modernizare DN28B, Târgu Frumos-Botoșani, km 0+000-km 76+758" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului în zonele tranzitate.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- reabilitarea a 71,512 km de drum;

- construcția unui pod nou;

- modernizarea unui număr de  8 poduri

Valoarea totală a  proiectului este de 391.656.719,87 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-280.319.029,92 lei, 15% contribuția proprie-49.468.064,08 lei, restul de 61.869.625,87 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 97 luni

Cod proiect 129313

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.