---

You are here

Oferta a fost depusă de operatorul economic Bergiz İnşaat Anonim Şirketi.
Valoarea estimată a contractului este de 125.739.114 lei fără TVA.

Durata contractului este de 30 luni, din care 6 luni perioada de proiectare care include Proiectul pentru Autorizația de construire și 24 luni perioada de execuție a lucrărilor.

În lungime de 8,5 km, Varianta de Ocolire a Municipiului Mediaș va asigura o conexiune paralelă cu DN14, care va permite tranzitul traficului greu pe 3 direcții principale (Sibiu, Sighisoara și Târnăveni), ocolind localitatea.

Construcția Variantei de Ocolire Mediaș va contribui la îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T.