---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23.08.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit in data de 20.08.2019, incheierea Contractului de Finantare nr.42 pentru proiectul „Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ 711A) la 4 benzi de circulatie” în vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrulAxei Prioritare –Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusan la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectuluieste de a sprijini cresterea economica in Romania prin imbunatatirea infrastructurii rutiere si implicit de a imbunatati viata si conditiile de mediu ale cetatenilor din localitatile adiacente drumului de legatura si a conditiilor traficului de marfuri ce va asigura acces rapid la autostrada A1 si DN7 (localitatea Titu), cu sprijinul financiar al Comisiei Europene din Fonduri Externe Nerambursabile.

Obiectivele specifice al proiectului:

1.Expertiza tehnica;

2.Revizuire/actualizare Studiu de Fezabilitate;

3. Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;

4.Elaborare Proiect Tehnic de executie pentru acest sector de drum;

5.Document suport aferent proiectului “A1 - Titu - Baldana - Targoviste - Sinaia ”, in vederea sustinerii cererii/cererilor de finantare a proiectului din FEDR, in conformitate cu structura de prezentare a informatiilor pentru proiecte majore ceruta de Ghidul Solicitantului POIM - Condiþii specifice de accesare a fondurilor – Dezvoltarea infrastructurii rutiere (februarie 2017) si in conformitate cu legislatia europeana relevanta pentru finantarea proiectului, cu mentiunea ca acest document va trebui sa abordeze in mod unitar sectorul de drum “A1 - Titu - Baldana - Targoviste - Sinaia”, cu luarea in considerare a tuturor documentelor disponibile pentru fiecare dintre sectiunile acestui obiectiv.

6. Acordarea de asistenta pentru Beneficiar atat pe parcursul procesului de pregatire a cererilor de finatare, cat si in perioada de evaluare a acestora de catre toate institutiile implicate in acest proces (MT-DGOIT si Comisia Europeana);

7. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari si asigurarea asistentei tehnice Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de licitatii pentru executie lucrari;

8. Asigurarea asistentei tehnice Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarii pana la Receptia la terminarea lucrarilor.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.263.887,60 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-919.430,32 lei, 15% contribuția proprie-162.252,41 lei, restul de 182.204,87 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni, respectiv intre 01.08.2019 si 31.08.2021, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect:128724

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

ForinSorin SCARLAT Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.