---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 12.09.2019 Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 19/05.10.2018, pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni”, (cod SMIS 2014+122606).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

  • Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 950.452,14 lei;
    • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în procent de 85%, este de 649.230,37 lei
    • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 114.570,07 lei

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 122606

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.