---

You are here

București,19.09.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 13.09.2019 Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 14/20.08.2018, pentru proiectul ”Reactualizare Studiu de Fezabilitate, întocmire Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalău-Etapa 2, între DN 1F km 76+625-DJ 191C”, (cod SMIS 2014+116260).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică la Condiții Generale, Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 4.188.239,77 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în procent de 85%, este de 3.008.522,99 lei;
  • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 530.915,82 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 116260

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.