---

You are here

Varianta de ocolire Satu Mare

București,26.09.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de ”Autoritate Contractantă” și ”Beneficiar”  al contractului având ca obiect ”Supervizarea Construcției Variantei de Ocolire a Municipiului Satu Mare” și SC CONSITRANS SRL , în calitate de Consultant/Inginer,  au semnat în data de 23.09.2019 Actul Adițional nr.3.

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 părțile au convenit modificarea următoarelor articole:

La Art. 4 se modifică paragraful 4.1-”Durata de prestare a serviciilor”, după cum urmează:

  • perioada de pre-construcție-1 lună;
  • perioada de proiectare- 5 luni;
  • perioada de supervizare a construcției- 27 luni și 10 zile;
  • perioada de supervizare în Perioada de notificare a Defecțiunilor - 24 luni;
  • perioada de finalizare a lucrărilor inclusiv emiterea Certificatului de Recepție Finală - 3 luni.

Având în vedere modificările articolului 4, Consultantul/Inginerul se obligă să respecte prevederile art. 12-”Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea muncii” și ale art. 32-”Garanția de Bună Execuție”, respectiv trebuie să constitue, să mențină și să prezinte Beneficiarului pe toată durata contractului de servicii, asigurările de risc profesional, medicale și de securitatea muncii, precum și Garanția de Bună Execuție, în condițiile precizate la articolul prezentate anterior.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 117854

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.