---

You are here

București,26.09.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 25.09.2019 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 148/04.12.2017, pentru proiectul ”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”, (cod SMIS 2014+115748).

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

  • Articolul 2- Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin (2), va avea următorul cuprins: "(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 96 luni, respectiv între data  01.01.2014 și data 30.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”
  • Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 1.823.730.674,94 lei;

    • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în procent de 85%, este de 1.286.102.428,97 lei;
    • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 226.959.260,98 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 115748

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.