---

You are here

Astăzi, 05.10.2019, CNAIR SA a postat în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) anunțul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului "Proiectare și execuție Varianta de ocolire Galați".

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Variantei de ocolire Galați, în lungime de aproximativ 33 km.

Valoarea estimată a contractului este de 899.555.992 Lei fără TVA. Durata contractului este de 90 luni și cuprinde 12 luni perioada de proiectare, 42 luni perioada de execuție a lucrărilor și 36 de luni perioada de garanție a acestora. Durata contractului de lucrări poate varia în funcție de perioada de garanție a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câștigător.

Data limită de depunere a ofertelor este 12 decembrie 2019.