---

You are here

București,07.10.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 03.10.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.46 pentru proiectul "Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului  este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

  1. Revizuirea Studiului de Fezabilitate;

Valoarea totală a  proiectului este de 19.907.426,58 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-14.280.164,94 lei, 15% contribuția proprie-2.520.029,10 lei, restul de 3.107.232,54 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv între data de 01.05.2015 și 30.06.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 128039

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.