---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 06.08.2019 Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 11/09.08.2018, pentru proiectul ”Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa în zona teplița din Sighetul Marmației”, (cod SMIS 2014+121316).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică la Condiții Generale, Articolul nr.3- Valoarea contractului, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • Valoarea totală a proiectului este de 1.468.589,71 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 1.035.604,81 lei;
  • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 182.753,78 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 121316

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84