---

You are here

București, 24.06.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Asocierea Topovia 2002 SRL-Stocad Proiect SRL-Societatea Civilă de Avocați Teaha&Fuzesi-”Portnoi și Asociații”-Societatea Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată, în calitate de ”Prestator”, au încheiat în data de 10.06.2019, Contractul de prestări servicii- ”Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție ”Autostrada de centură București km 0+000-km 100+900-sector Centura Sud km 52+770-km 100+900”, nr. 92/40245.

Obiectivul contractului îl reprezintă întocmirea documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție ”Autostrada de centură București km 0+000-km 100+900-sector Centura Sud km 52+770-km 100+900”, pentru un număr estimativ de 1300 de imobile.

Perioada de Prestare a Serviciilor în cadrul contractului reprezintă intervalul de timp în care sunt realizate serviciile de către Prestator și este de 31 luni, de la Data de Începere a Prestării Serviciilor menționată în Ordinul de Începere a Prestării Serviciilor emis de către Beneficiar, cu excepția reprezentării în instanță.

Prețul Contractului este de 4.197.700,00 lei, la care se adaugă TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

Valoarea totală a  proiectului este de 7.327.494.923,12 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-4.355.481.266,38 lei, 25% contribuția proprie-1.451.827.088,69 lei, restul 1.520.186.568,05 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 120234

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

NarcisȘtefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.