---

You are here

A fost  aprobată cererea de finanțare pentru  proiectul „Construcția autostrăzii Sibiu - Pitești Secțiunile 1, 4 si 5”, depusă de C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și a fost transmisă la Comisia Europeană.

Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat în 5 secțiuni care traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.

În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează:

Secțiunea 1: Sibiu – Boița, între km 0+000 – km 14+150, cu o lungime de 14,15 km;

 • Lot 1.1: km 0+000 – km 13+170;
 • Lot 1.2: km 13+170 – km 14+150.

 Secțiunea 2: Boița - Cornetu, între km 14+150 – km 44+500, cu o lungime de 30,35 km;

 Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni, între km 44+500 – km 81+900, cu o lungime de 37,40 km;

 Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș, între km 81+900 – km 91+761, cu o lungime de 9,86 km;

 Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești, între km 91+761– km 122+110, cu o lungime de 30,35 km.

 

Astfel, considerând maturitatea și orizontul de finalizare a fiecărei secțiuni, a fost stabilită următoarea strategie de implementare etapizată a proiectului:

 

Etapa 1 care constituie obiectul cererii de finanțare aprobate de către CNAIR SA cuprinde:

 • Componenta de proiectare și execuție lucrări pentru:

 Secțiunea 1, Sibiu – Boița  - lot 1.1, - L=13,17 km, valoare: 129.283.334,05 Euro fără TVA

 Secțiunea 4, Tigveni – Curtea de Argeș – L=9,86 km, valoare: 422.082.053,90 Euro fără TVA

 Secțiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești – L= 30,35 km, valoare: 387.025.316,04 Euro fără TVA

 • Componenta de pregatire pentru completare studii necesare Secțiunea 1 - Lotul 1.2, Secțiunea 2 si Secțiunea 3. 

Obiectivul principal al cererii de finanțare îl constituie îndeplinirea principalilor indicatori tehnici ai etapei 1 după cum urmează: 

 • Construirea a 53,38 km de autostradă, inclusiv:
 • 6 noduri rutiere ;
 • 28 poduri si pasaje;
 • 10 viaducte;
 • 1 tunel;
 • 1 parcare de scurta durata;
 • 2 spatii de servicii;
 • 3 centre de întreținere si coordonare.

De asemenea, economia de timp  ce va fi atinsă ca urmare a construirii Autostrăzii Sibiu – Pitești  secțiunile 1, 4 și 5 va fi de 57 minute/turism și 54 minute/vehicul greu. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.334.389.643,74 Euro și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 875.548.843,35 Euro va fi asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de finanțare în valoare de 458.840.800,39 Euro lei va fi asigurată de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a Proiectului este de 103 luni, începând cu data de 16.06.2015 și finalizându-se la data de 31.12.2023.

Pentru accesarea finanțării nerambursabile în scopul asigurării implementării în integralitate a obiectivului, CNAIR SA, în calitate de beneficiar al fondurilor nerambursabile alocate în cadrul POIM 2014-2020 va proceda la parcurgerea a 2 etape ulterioare de accesare a finanțării, astfel:

 

 1. Etapa 2 - Proiectarea și execuția lucrărilor pentru Secțiunea 3, Cornetu - Tigveni – L= 37,40 km.

 

 1. Etapa 3 - Include proiectare și execuție lucrări pentru:

Secțiunea 1, Sibiu – Boița, lot 1.2  - L= 0,98 km;

Secțiunea 2, Boița – Cornetu, L=-30,35 km. 

 

Pe Secțiunea 1 Sibiu – Boița, Lot 1.1 (km 0+000 – km 13+170) au fost finalizate studiile topografice, geotehnice, arheologice și hidrologice. De asemenea au fost finalizate lucrările de asanare și deminare astfel încât, în prezent, se lucrează la drumurile tehnologice și la platformele pentru furaje poduri.