---

You are here

În data de 28.10.2019, a avut loc Inspecția Preliminară a Lucrărilor în vederea efectuării Recepției la Terminare.
Ca urmare a acestui demers, s-a constatat necesitatea realizării lucrărilor de curățenie generală a amplasamentului, precum și necesitatea completării deocumentației care alcătuiește Cartea Tehnică a construcției.
Pentru finalizarea celor mentionate mai sus, Antreprenorul a primit un termen de 14 zile calendaristice.
Ulterior adoptării măsurilor stabilite în cadrul Inspecției Preliminare a Lucrărilor precizate, precum și în acord cu solicitarea Antreprenorului, va fi realizată Recepția Lucrărilor la Terminare, în cadrul căreia se va decide dacă obiectivul amintit corespunde exigențelor tehnice prevăzute în proiect, respectiv dacă poate fi deschis traficului rutier.

În vederea unei informări transparente a opiniei publice precizăm următoarele:
In data de 24 iulie 2019 Antreprenorul a solicitat Recepția Lucrarilor la Terminare conform prevederilor contractuale și HG 845/2018 înștiintand Beneficiarul si Inginerul/Consultantul (DRDP Timisoara) că Lucrarile vor fi finalizate și pregatite de recepție la data de 12.08.2019.
Inginerul a transmis în data de 08.08.2019, faptul că Recepția la terminarea lucrărilor nu îndeplinește prevederile Sub-clauzei 10.1 din cadrul Contractului, respectiv HG 845/2018, la data comunicată de către Antreprenor.
Antreprenorul a reconfirmat în data de 08.08.2019 instiintarea sa potrivit căreia lucrările vor fi finalizate conform Contractului și pregătite de recepție la data de 12.08.2019.
În data de 09.08.2019, Inginerul a întocmit Referatul Inginerului, în conformitate cu prevederile HG 845/2018, prin care a notificat părtile că lucrările aferente contractului ”Autostrada Lugoj – Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361 – Executie lucrari bretea iesire – Descarcare Holdea si montare panouri fonoabsorbante”nu sunt finalizate, în consecință nu poate fi încheiată Recepția la Terminarea Lucrărilor, conform HG 845/2018, întrucât nu sunt întrunite condițiile privind siguranța circulației.
În data de 13.08.2019, C.N.A.I.R. S.A. a întrunit Comisia de Recepție, constatând ca în conformitate cu Art. 8 alin (3) din cadrul HG 845/2018, că nu sunt întrunite condițiile pentru efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor.
În data de 03.10.2019, Antreprenorul a comunicat faptul că lucrările privind siguranța circulației au fost remediate.Totodată, Antreprenorul a solicitat Beneficarului efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor.
Astfel, în data de 28.10.2019, a avut loc Inspecția Preliminară a Lucrarilor în vederea efectuării Recepției la Terminare, în care s-a constatat necesitatea realizării lucrarilor de curatenie generala a amplasamentului si completarea documentației care alcătuiește Cartea Tehnică a Construcției.

Precizări privind Expertiza Tehnică a lucrărilor de drum proiectate și executate în cadrul contractului “Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj – Deva, lot 3 km 56+220 – km 77+361”"

Până la data prezentei conform prevederilor Contractului de Servicii încheiat între CNAIR S.A. și IPTANA S.A. privind realizare Expertiza Tehnică, Prestatorul a transmis Raportul prelimiar al Expertizei Tehnic .
În această fază, concluziile preliminare sunt:
Lucrările executate în acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectați, prezentând numeroase defecte, degradări în evoluție, nu permit deschiderea traficului în condiții de confort si siguranță, așa cum sunt stabilite prin reglemăntările tehnice în vigoare și prin documentația de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.
În urma analizei efectuate privind posibilitatea deschiderii circulației pe autostradă s-a constatat că la data inspecției preliminare, împrejmuirea prezintă vulnerabilități și defecte majore, a căror remediere nu se poate face pe termen scurt. Astfel, au fost necesare investigatii suplimentare pentru stabilirea solutiilor de remediere, în urma cărora, după remediere, să se poată deschide în prima fază circulația în regim de drum cu 4 benzi de circulație cu restricții severe de tonaj și viteză, astfel:
- autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mica de 7,5 tone;
- viteza maximă de 90 km/h;
- viteză maximă de 50 km/h când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheață, mâzgă sau sunt ploi torențiale;
- viteză maximă de 60 km/h în zona podului peste râul Mureș (km 68+500 - km 69+500), respectiv pe zona podurilor de pe autostrada de la nodul Ilia (poduri și rampe între km 76+100 – km 77+000), cât și la nodul Dobr (km 67+000 – km 67+500);
- semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezenței animalelor.
Deschiderea circulației în regim de autostradă, cu restricții de viteză și tonaj se poate face numai după rezolvarea tuturor vulnerabilităților împrejmuirii.
Deschiderea circulației pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se va face numai după aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate în cadrul expertizei tehnice pentru domeniul poduri.
La podul peste râul Mureș, până la efectuarea expertizei tehnice și aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate se vor inspecta zilnic aparatele de reazem din momentul dării în circulație si se vor măsura deplasările aparatelor de reazem care nu sunt la poziția din proiect, deplasări măsurate în raport cu marginile plăcilor metalice superioare (de pe grinda metalica) și inferioare (de pe cuzinet). În cazul în care se constată deplasări semnificative peste marginea plăcii metalice inferioare sau superioare) traficul rutier va fi oprit pe calea respectiva, circulația urmând a se derula pe o singura cale, cu semnalizarea și amenajările corespunzătoare. Circulația se va relua ulterior numai după remedierea defecțiunii aparatului/aparatelor de reazem, în baza soluției stabilite de un expert tehnic în domeniul podurilor.
De asemenea, dorim să precizăm că, în funcție de concluziile și recomandarile ce vor fi prezentate în Raportul final al Expertizei Tehnice,CNAIR S.A. va decide:
- dacă remedierea lucrărilor ce prezintă deficiente se va putea face sub trafic;
- ce proceduri administrative ar trebui să inițieze/parcurgă pentru a putea deschide traficul,
- când va putea deschide traficul;
- în funcție de anvergura lucrărilor rămase de executat, dacă acestea vor finalizate în regie proprie sau prin contractarea lor.