---

You are here

 

București, 27.11.2019

"Varianta de ocolire Bacău"

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 26.11.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.50 pentru proiectul "Varianta de ocolire Bacău" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, O.S.1.1-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului  este de a realiza un trafic de tranzit al persoanelor și bunurilor, în conformitate cu standardele europene, în termeni de siguranță, viteză și eficiență.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

- construcția a 30,842 km de drum, din care 16,269 km este proiectat în profil de autostradă, 7 poduri, 9 pasaje, 1 nod rutier, 7 intersecții cu drumurile existente;

- îmbunătățirea eficienței transportului prin reducerea pâna în 2021 a costurilor de exploatare a vehiculelor cu 13%;

- reducerea numărului de accidente datorate traversării traficului urban ;

- îmbunătățirea condițiilor de mediu în zona de influență a proiectului.

Valoarea totală a  proiectului este de 968.781.763,34 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-689.436.848,61 lei, 15% contribuția proprie-121.665.326,21 lei, restul de 157.679.588,52 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 120235

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.