---

You are here

București 24.08.2020

 

"Construcția/modernizarea a șase poduri pe rețeaua de drumuri naționale"

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 24.08.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Construcția/modernizarea a șase poduri pe rețeaua de drumuri naționale" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă asigurarea unei stări de viabilitate adecvate a unor drumuri naționale reprezentand artere rutiere de importanta crescută (DN1, DN10, DN13C, DN24, DN2B) prin intervenții punctuale de construcție sau, dupa caz, reabilitare a unor poduri amplasate pe aliniamentul acestora.

În cadrul acestui proiect sunt cuprinse următoarele obiective de investiții:

  • Pod pe DN10, peste Basca, la Cislău;
  • Podul DN2B km 149+841, peste Prut, la Galați – Giurgiulești;
  • Pod pe DN 13C, peste Târnava Mare la Vânători;
  • Pod nou la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24, km 7+620;
  • Pod nou pe DN24 km 105+678, la Crasna;
  • Pod pe DN1, Ploiești - Brașov, km 135+332, peste pârâul Azuga, la Azuga.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 207.328.494,88 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-148.386.731,61 lei, 15% contribuția proprie 26.185.893,81lei, restul de 32.755.869,46 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 100 luni

Cod proiect 137316

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.