---

You are here

C.N.A.I.R. S.A. a lansat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului ,,Proiectare și execuție Podul peste râul Dâmbovița pe DN 73, km 78+519” prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare nr. CN1025049/06.10.2020.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 04.11.2020, ora 15:00;

Valoarea estimată a contractului: 35.583.949,05 fără TVA;

Durata contractului este: de 5 luni perioada de proiectare și 10 luni perioada de execuție lucrări.