---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 06.10.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Cresterea sigurantei rutiere pe drumurile cu 4 benzi de circulatie prin separarea sensurilor de circulatie cu parapete rutier din beton" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si îmbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investitii, OperațiuneaCresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de siguranta rutiera si, implicit, scaderea numarului accidentelor rutiere, in conformitate cu obiectivul impus de Uniunea Europeana de scadere a numarului accidentelor rutiere cu pana la 50% pana in anul 2020 precum si indeplinirea obiectivului impus in Strategia Nationala de Siguranta Rutiera pentru perioada 2016 - 2020.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • reducerea cu 30% pâna la sfârsitul anului 2023 a numarului de decese înregistrate în urma accidentelor rutiere pe drumurile cu 4 benzi pe care se amplaseaza parapetele din beton;
  • reducerea cu 5% pâna la sfârsitul anului 2023 a numarului de accidente rutiere înregistrate pe drumurile cu 4 benzi pe care se amplaseaza parapetele din beton;
  • eliminarea a 8 puncte negre pâna în anul 2023.
  • montarea a 104 800 ml de parapete rutiere din beton pâna în anul 2022 inclusiv.

Valoarea totală a  proiectului este de 39,088,622.40 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 27,964,651.94 lei, 15% contribuția proprie 4,934,938.58 lei, restul de 6,189,031.88 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 30 luni

 

Cod proiect 139886

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul  European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.