---

You are here

București,17.09.2020

”Pregatirea proiectului de Autostrada Sibiu-Pitesti si constructia Sectiunilor 1, 4 si 5”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 17.09.2020Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 48/4.11.2019, pentru proiectul:

„Pregatirea proiectului de Autostrada Sibiu-Pitesti si constructia Sectiunilor 1, 4 si 5”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Art. I-Conditii generale:

  • Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 6.151.092.537,35 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 4.025.970.068,68  lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 710.465.306,21 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:128749

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84