---

You are here

București,24.02.2021

 

„Reabilitare DN 56, Craiova- Calafat, km 0+000- km 84+020”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 24.02.2021, Actul Adițional nr.4, la Contractul de Finanțare nr. 84/20.07.2017, pentru proiectul:

 „Reabilitare DN 56, Craiova- Calafat, km 0+000- km 84+020”

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) care va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 120 de luni, respectiv intre data de 01.01.2014 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:110638.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.