---

You are here

Varianta de ocolire Bacau

București, 25.02.2021

 

„Varianta de ocolire Bacau”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 24.02.2021, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 50/26.11.2019, pentru proiectul:

„Varianta de ocolire Bacau”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica:

Art.I.(1) La Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin. (1)  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 968.638.155,76 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Coeziune, este în sumă de 689.436.848,61 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 121.665.326,21 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:120235.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.