---

You are here

Marți, 09.03.2021, a fost emisă comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări "Construcția Variantei de Ocolire Tecuci - rest de executat” .

Ofertantul desemnat câștigător este ASOCIEREA MAVGO HOLDING SRL (LIDER DE ASOCIERE) – SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL – SC BDU MAXI CONSTRUCT – HYDOSTROY AD,  cu preţul de 41.735.534,38 Lei fără TVA.

Perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni, iar perioada de garanție a lucrărilor ofertată este de 60 de luni.

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor pentru Construcția Variantei de Ocolire Tecuci - rest de executat, având un stadiu fizic în momentul rezilierii contractului de lucrări de aproximativ 58%.

Varianta de Ocolire Tecuci are o lungime de 6,945 km și este localizată în judetul Galați. Varianta se desprinde din DN24, traversează cu un pasaj superior și DN24 și lina CF Mărășești – Tecuci la km 0+385,95, continuă în aliniament până la intersecția la nivel cu DJ252H la km 2+490, traversează cu pasaj superior linia CF Făurei – Tecuci la km 6+416,29 și se sfârșeste la km 6+945 (echivalent cu km 6+801,29) la intersecția cu DN25.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

 

 

     

                                                                                                                                                                                                          CNAIR SA