---

You are here

Pod peste raul Dambovita pe DN 73, km 78+519

 

 

  

București, 10.03.2021

„Pod peste raul Dambovita pe DN 73, km 78+519”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 08.03.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.89 pentru proiectul „Pod peste raul Dambovita pe DN 73, km 78+519” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T GLOBALA.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: de a creste mobilitatea pe drumul TEN-T Comprehensive ce leaga municipiul Pitesti de municipiul Brasov, prin asigurarea unui standard rutier adecvat, contribuind astfel la promovarea competitivitatii economice si la îmbunatatirea eficientei transportului pentru bunuri si pasageri pe DN73 prin reducerea pâna în 2021 a costurilor de functionare ale vehiculelor cu 13%; Îmbunatatirea eficientei transportului prin reducerea pâna în 2021 a timpului de calatorie între Pitesti si Brasov de 9,1 min, de la 116,9 min la 107,8 min; Îmbunatatirea sigurantei traficului ca urmare a modernizarii si punerea în aplicare a masurilor de siguranta a traficului rutier prin reducerea pâna în 2021 a numarului de accidente cu 10%.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : Constructia unui pod cu lungime totala de 170,00 m ce traverseaza raul Dambovita, realizarea unei variante de drum nou cu lungimea de 580 m si o subtraversare (podet).

Valoarea totală a  proiectului este de 44.277.542,02 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 35.320.114,05 lei, 15% contribuția proprie - 6.232.961,32 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129095.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.