---

You are here

București, 17.03.2021

„Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Pitesti Vest”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 16.03.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.93 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Pitesti Vest” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Creșterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului este: de a imbunatati competitivitatea tehnico-economica a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport de interes national, in afara retelei TEN-T, astfel incat sa se asigure cresterea gradului de siguranta, a vitezei de deplasare si imbunatatirea conditiilor de transport, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Realizarea Studiului de Prefezabilitate (Faza I), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016, norme, normative, standarde, legi etc.);

2. Realizarea Studiului de Fezabilitate (Faza a II-a), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate legislatiei in vigoare (prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016, norme, normative, standarde, legi etc.);

3. Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare;

4. Asigurarea asistentei tehnice necesara Beneficiarului in perioada intocmirii documentatiei.

Valoarea totală a  proiectului este de 3.408.262,39 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 2.449.202,05 lei, 15% contribuția proprie - 432.212,13 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.07.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 131158.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.